david19710102
超级版主

[2020] [美国] [犯罪] [全集] [BT下载][风骚律师/绝命律师 Better Call Saul 第五季][全10集][英语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->


豆瓣评分9.7

风骚律师 第五季 

Better Call Saul Season 5 (2020)


导演: 布朗温·休斯

编剧: 文斯·吉里根 / 皮特·古尔德

主演: 鲍勃·奥登科克 / 乔纳森·班克斯 / 吉安卡罗·埃斯波西托 / 蕾亚·塞洪 / 马克·马戈利斯 / 帕特里克·法比安 / 迈克尔·曼多 / 托尼·达尔顿 / 迪恩·诺里斯 / 拉韦尔·克劳福德 / 罗兰·巴克三世 / 蒂莫西·卡尔 / 阿利森·金 / Jilon Ghai / Paige Collins / Stephen Conn / Rogelio Camarillo / Clint Obenchain / Austin Boyce / Eric Steinig / Cynthia Casaus

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2020-02-23(美国)

季数: 

集数: 10

又名: 绝命律师 / 索尔最高 / 索尔热线

IMDb链接: tt8772146


风骚律师 第五季的剧情简介 · · · · · ·


  “你的正义不迟到!”——索尔·古德曼,法律事务代理人,(505) 842-5662

  吉米·麦吉尔最终做出改变一切的决定——化身“索尔·古德曼”执业走江湖,而这也将很快为其朋友圈中的每一个人带来意想不到的深远影响。

前一季:http://51btbtt.com/thread-index-fid-950-tid-4439351.htm 

#1楼
发帖时间:2020-02-24 20:02:08   |   回复数:34
david19710102
超级版主

MKV 无字片源


10 个附件 售价 大小 下载 时间

Better.Call.Saul.S05E01.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 11.79K 1799 次 3月前

Better.Call.Saul.S05E02.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 10.21K 280 次 3月前

Better.Call.Saul.S05E03.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 11.85K 287 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E04.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 10.19K 329 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E05.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 11.03K 399 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E06.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 11.29K 315 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E07.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 10.50K 210 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E08.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 11.79K 245 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E09.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 12.96K 315 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E10.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 7.13K 315 次 1月前

3月前 #2楼
david19710102
超级版主

MKV 720P无字片源


19 个附件 售价 大小 下载 时间

Better.Call.Saul.S05E01.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 20.05K 595 次 3月前

Better.Call.Saul.S05E01.Magic.Man.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 14.18K 679 次 3月前

Better.Call.Saul.S05E02.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 17.30K 574 次 3月前

Better.Call.Saul.S05E02.720p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 19.50K 455 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E03.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 20.15K 574 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E03.720p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 19.33K 399 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E04.720p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 15.11K 1348 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E04.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 16.85K 1078 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E05.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 18.74K 735 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E05.720p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 20.03K 1113 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E06.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 19.15K 455 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E06.720p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 18.66K 238 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E07.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 17.80K 469 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E07.720p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 19.40K 238 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E08.720p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 20.73K 854 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E08.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 20.07K 1106 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E09.720p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 11.36K 560 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E09.720p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 28.06K 280 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E10.720p.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 10.70K 553 次 1月前

3月前 #3楼
david19710102
超级版主

MKV 1080P/2160P无字片源


29 个附件 售价 大小 下载 时间

Better.Call.Saul.S05E01.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 38.86K 1309 次 3月前

Better.Call.Saul.S05E01.Magic.Man.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 27.87K 5621 次 3月前

Better.Call.Saul.S05E02.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 17.08K 2415 次 3月前

Better.Call.Saul.S05E02.1080p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 38.12K 4704 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E03.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 19.94K 1442 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E03.1080p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 38.33K 3773 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E04.1080p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 28.88K 3248 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E04.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 17.07K 917 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E01.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 44.37K 980 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E02.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 36.77K 1498 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E03.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 39.15K 1414 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E04.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 30.56K 1162 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E05.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 18.53K 1225 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E05.1080p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 39.07K 3535 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E06.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 18.94K 1484 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E05.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 37.75K 637 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E06.1080p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 37.33K 2380 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E06.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 38.82K 924 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E07.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 17.59K 1316 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E07.1080p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 40.66K 3192 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E07.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 40.23K 945 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E08.1080p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 41.03K 3094 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E08.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 19.86K 1610 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E08.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 41.63K 1561 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E09.1080p.WEB.H264-XLF.torrent 0 金币 21.83K 2513 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E09.1080p.NF.WEB.DDP5.1.x264-AJP69.torrent 0 金币 28.76K 1995 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E09.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 50.82K 1435 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E10.1080p.WEB.X264-METCON.torrent 0 金币 21.39K 2170 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E10.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.torrent 0 金币 44.33K 1827 次 1月前

3月前 #4楼
david19710102
超级版主

20 个附件 售价 大小 下载 时间

better.call.saul.s05e01.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 80.35K 2821 次 3月前

better.call.saul.s05e01.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 192.39K 693 次 3月前

better.call.saul.s05e02.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 67.87K 2422 次 3月前

better.call.saul.s05e02.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 163.61K 511 次 2月前

better.call.saul.s05e03.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 79.30K 2786 次 2月前

better.call.saul.s05e03.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 175.07K 1645 次 2月前

better.call.saul.s05e04.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 68.36K 1960 次 2月前

better.call.saul.s05e04.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 168.93K 469 次 2月前

better.call.saul.s05e05.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 74.22K 2765 次 2月前

better.call.saul.s05e06.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 79.08K 2065 次 2月前

better.call.saul.s05e05.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 180.72K 329 次 1月前

better.call.saul.s05e06.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 241.16K 364 次 1月前

better.call.saul.s05e07.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 74.08K 2170 次 1月前

better.call.saul.s05e07.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 174.24K 294 次 1月前

better.call.saul.s05e08.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 79.81K 2681 次 1月前

better.call.saul.s05e08.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 131.15K 322 次 1月前

better.call.saul.s05e09.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 46.05K 1792 次 1月前

better.call.saul.s05e09.1080p.web.h264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 186.29K 280 次 1月前

better.call.saul.s05e10.720p.webrip.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 46.58K 3416 次 1月前

better.call.saul.s05e10.720p.webrip.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 176.46K 224 次 1月前

3月前 #5楼
david19710102
超级版主

人人影视字幕组

MP4 720P中英双语字幕


41 个附件 售价 大小 下载 时间

Better.Call.Saul.S05E01.Magic.Man.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69.zip 0 金币 222.47K 1757 次 3月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E01.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.70K 6437 次 3月前

better.call.saul.s05e02.720p.web.h264-xlf.zip 0 金币 180.92K 1141 次 3月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E02.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.79K 6790 次 3月前

better.call.saul.s05e03.720p.web.h264-xlf.zip 0 金币 206.82K 945 次 2月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E03.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.63K 5327 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E01.Magic.Man.720p+1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69.zip 0 金币 222.47K 287 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E02.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 200.44K 434 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E03.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 229.80K 364 次 2月前

better.call.saul.s05e04.repack.720p.web.h264-xlf.zip 0 金币 197.41K 679 次 2月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E04.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.84K 5229 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E01.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 249.78K 280 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E02.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 82.65K 413 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E03.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 95.32K 595 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E04.720p+1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 218.30K 721 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E04.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 218.30K 301 次 2月前

better.call.saul.s05e05.720p.web.h264-xlf.zip 0 金币 208.33K 1001 次 2月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E05.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 12.79K 5677 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E05.Dedicado.a.Max.720p+1080p.NF.WEBRip.DD+5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 235.12K 490 次 2月前

better.call.saul.s05e06.720p.web.h264-xlf.zip 0 金币 280.01K 812 次 2月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E06.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.05K 5894 次 2月前

Better.Call.Saul.S05E05.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 234.60K 266 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E06.720p+1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 314.23K 525 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E06.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 314.23K 343 次 1月前

better.call.saul.s05e07.720p.web.h264-xlf.zip 0 金币 199.96K 896 次 1月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E07.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 12.18K 5215 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E07.720p+1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 221.46K 483 次 1月前

better.call.saul.s05e08.720p.web.h264-xlf.zip 0 金币 133.33K 630 次 1月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E08.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.62K 5537 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E07.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 221.46K 189 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E08.720p+1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 147.10K 609 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E08.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 147.10K 245 次 1月前

better.call.saul.s05e09.720p.web.h264-xlf.zip 0 金币 226.22K 910 次 1月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E09.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 14.89K 5509 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E09.720p+1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 254.21K 245 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E09.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 254.21K 175 次 1月前

better.call.saul.s05e10.720p.webrip.x264-xlf.zip 0 金币 208.90K 238 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E10.720p+1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69.zip 0 金币 230.72K 280 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E10.1080p.WEB.X264-METCON.zip 0 金币 50.34K 350 次 1月前

Better.Call.Saul.S05E10.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.x265-AJP69.zip 0 金币 230.72K 238 次 1月前

绝命律师.Better.Call.Saul.S05E10.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 7.37K 2695 次 29天前

3月前 #6楼
david19710102
超级版主

MP4ba字幕组

MP4 1080P/720P中英双语字幕


18 个附件 售价 大小 下载 时间

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E01.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 51.31K 1456 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E01.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 99.84K 2597 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E02.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.38K 399 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E02.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 83.89K 2289 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E03.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 51.76K 1120 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E03.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 101.08K 1855 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E04.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 83.46K 532 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E04.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 86.33K 1764 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E05.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 47.94K 476 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E05.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 92.40K 1687 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E06.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 49.16K 399 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E06.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 95.57K 1428 次 2月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E07.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 85.72K 301 次 1月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E07.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 88.49K 1302 次 1月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E08.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 51.30K 175 次 1月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E08.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 99.74K 896 次 1月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E09.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 55.77K 294 次 1月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E09.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 109.21K 1148 次 1月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E01-E10.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 120.04K 1029 次 1月前

风骚律师.Better.Call.Saul.S05E01-E10.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 124.13K 2373 次 1月前

3月前 #7楼
david19710102
超级版主

深影字幕社

MP4 720P中英双语字幕

---百度网盘---

初版

S05E01 百度网盘高清  密码  1g97

S05E02 百度网盘高清  密码  14zw

S05E03 百度网盘高清  密码  h9c3

S05E04 百度网盘高清  密码  vc4m

S05E05 百度网盘高清  密码  1z1w

S05E06 百度网盘高清  密码  eatr

S05E07 百度网盘高清  密码  6m5v

S05E08 百度网盘高清  密码  64b2

S05E09 百度网盘高清  密码  ahml
S05E10 百度网盘高清  密码  ggh7

精校版

S05E01 百度网盘高清  密码  qlur

S05E02 百度网盘高清  密码  8s27

S05E03 百度网盘高清  密码  fg7d

S05E04 百度网盘高清  密码  a9sk

S05E05 百度网盘高清  密码  9c7s

S05E06 百度网盘高清  密码  3hbn

S05E07 百度网盘高清  密码  rpx4

S05E08 百度网盘高清  密码  mn34

S05E09 百度网盘高清  密码  bzf3
S05E10 百度网盘高清  密码  23li

---电驴下载---

初版

绝命律师Better Call Saul.S05E01.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (769.1 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E02.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (646.24 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E03.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (1.05 GB)

绝命律师Better Call Saul.S05E04.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (661.68 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E05.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (666.23 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E06.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (627.08 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E07.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (681.71 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E08.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (860.73 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E09.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (779.01 MB)
绝命律师Better Call Saul.S05E10.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (782.15 MB)

精校版

绝命律师Better Call Saul.S05E01.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (765.22 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E02.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (644.58 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E03.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (769.89 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E04.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (658.84 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E05.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (713.58 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E06.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (730.02 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E07.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (361.41 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E08.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (588.94 MB)

绝命律师Better Call Saul.S05E09.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (495.28 MB)
绝命律师Better Call Saul.S05E10.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4 (600.92 MB)


26 个附件 售价 大小 下载 时间

绝命律师Better Call Saul.S05E01.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 16.95K 392 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E01.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 16.86K 630 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E02.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 14.55K 175 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E02.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 14.49K 574 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E03.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 12.38K 112 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E03.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 16.93K 546 次 2月前

Better Call Saul.S05E01.720p.HDTV.X264.简体&英文.rar 0 金币 55.18K 105 次 2月前

Better Call Saul.S05E02.720p.HDTV.X264.简体&英文.rar 0 金币 56.30K 63 次 2月前

Better Call Saul.S05E03.720p.HDTV.X264.简体&英文.rar 0 金币 61.29K 56 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E04.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 14.84K 91 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E04.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 14.77K 483 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E05.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 14.94K 84 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E05.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 15.84K 420 次 2月前

Better Call Saul.S05E04.720p.HDTV.X264.简体&英文.rar 0 金币 59.47K 49 次 2月前

Better Call Saul.S05E05.720p.HDTV.X264.简体&英文.rar 0 金币 64.00K 63 次 2月前

绝命律师Better Call Saul.S05E06.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 14.17K 91 次 1月前

绝命律师Better Call Saul.S05E06.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 16.18K 371 次 1月前

Better Call Saul.S05E06.720p.HDTV.X264.简体&英文.rar 0 金币 87.11K 56 次 1月前

绝命律师Better Call Saul.S05E07.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 15.24K 105 次 1月前

绝命律师Better Call Saul.S05E07.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 16.01K 301 次 1月前

绝命律师Better Call Saul.S05E08.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 18.72K 70 次 1月前

绝命律师Better Call Saul.S05E08.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 13.40K 966 次 1月前

绝命律师Better Call Saul.S05E09.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 19.87K 21 次 25天前

绝命律师Better Call Saul.S05E09.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 23.98K 147 次 25天前

绝命律师Better Call Saul.S05E10.720p.HDTV.X264.双语字幕-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 19.93K 21 次 25天前

绝命律师Better Call Saul.S05E10.720p.HDTV.X264.双语字幕精校版-深影字幕组.mp4.torrent 0 金币 16.36K 266 次 25天前

3月前 #8楼
david19710102
超级版主
备用
3月前 #9楼
david19710102
超级版主
备用
3月前 #10楼
cliff168
武林盟主
感谢分享好东西
3月前 #11楼
水之封印
武林盟主
备用
3月前 #12楼
R拉蕾
无名小卒
xunlei不让DL,请问各位大神还有别的办法么?谢谢
3月前 #13楼
david19710102
超级版主
引用 R拉蕾:

xunlei不让DL,请问各位大神还有别的办法么?谢谢

早弃之. 改..http://www.BitComet.com 供参考.

3月前 #14楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
3月前 #15楼
chechi008
武林盟主
感谢楼主分享。。
3月前 #16楼
dragon33233
一派掌门
好片,终于更新了。
2月前 #17楼
BCW1069
武林高手
thx so much
2月前 #18楼
BCW1069
武林高手
thx so much
2月前 #19楼
游客组